AML Test

AML Online Test za zastupnika platne institucije Moneta RS doo Beograd

Naziv zastupnika
Adresa
Grad
Broj telefona zastupnika
Ime i Prezime kandidata
E-mail
1. Vaše obaveze za postupanje u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma definisane su:

2. Kako prepoznati situacije koje ukazuju na pranje novca?

3. Klijent dolazi u pratnji drugog lica i čini se da obavlja transakcije pod prinudom. Situacija je:

4. Klijent vas informiše da pri sebi nema lični dokument već vam isti pokazuje na svom mobilnom telefonu u vidu fotografije:

5. Klijent je upravo izvršio podizanje novčanih sredstava po osnovu novčane doznake i odmah daje nalog za slanje istih sredstava trećem licu:

6. Primetili ste da vam klijent dolazi više puta uzastopno u kratkom vremenskom roku, a da transakcije obavlja sa licima za koja ne postoji logična veza, vi ćete:

7. Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma je odgovorna za:

8. Klijent se obavezno identifikuje uz sledeća dokumenta koja su fizički uručena vama na uvid:

9. Novčanu doznaku ćete isplatiti:

10. Lični dokument klijenta kopirate, pečatirate i potpisujete:

11. Klijent želi da izvrši slanje novca preko vas, vi ćete:

12. Klijent na vašoj lokaciji vrši podizanje novčanih sredstava koje je sam sebi poslao:

13. Klijenta ste identifikovali kao funkcionera pre izvršenja transakcije, vi ćete:

14. Na vašoj lokaciji se naglo povećao broj klijenata koji dolaze iz zemalja koje su ocenjene kao rizične ili koje su poznate po finansiranju terorizma, proizvodnji oružja i narkotika (Sirija, Avganistan, Irak itd), vi ćete:

15. Primetili ste da na vašoj lokaciji više različitih klijenata primaju novčana sredstava od istog pošiljaoca, vi ćete:

16. Klijent ne zna svoj broj telefona i adresu prebivališta (najčešće azilanti), vi ćete:

Leave a Reply