AML

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Posvećeni smo da obezbedimo da naše usluge ne budu zloupotrebljene za nezakonite radnje. Naš primarni cilj u ovom pogledu je puna usklađenost domaćih politika i procedura sa domaćim zakonodavstvom i međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i prevara korisnika.
Striktno sprovodimo politike i procedure za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, koje su izrađene u potpunosti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma.
Mere koje sprovodimo u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma su: identifikacija korisnika, praćenje transfera, obuka zaposlenih i zastupnika, kao i saradnja sa organima za sprovođenje zakona.
Da bi izvršio transakciju, korisnik mora biti prisutan i identifikovan ličnim dokumentom koji nije istekao i koji sadrži sliku korisnika.
Takođe vodimo računa o edukaciji naših korisnika kako ne bi postali žrtve bilo kakvih prevara.
Kliknite na Brigu o korisnicima gde možete pronaći neke primere prevara.