Korak 1
Osoba koja Vam šalje novac potrebno je da Vam saopšti referentni broj transakcije.
Korak 2
Posetite jednu od Moneta-MoneyGram lokacija i bićete usluženi tako što ćete im dati referentni broj i jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta ili pasoš).
Korak 3
Službenik u Moneta-MoneyGram-u će registrovati Vaše podatke u sistemu, daće Vam da potpišete popunjeni formular nakon čega ćete podići ukupnu sumu novca koji Vam je poslat.

 

*Važno: Vaše ime u formularu za transfer treba da odgovara i bude identično kao i u identifikacionom dokumentu. Ako ima odstupanja Vaša isplata može biti odložena ili odbijena za realizaciju. Identifikacioni dokument mora da bude važeći, tj. da datum isteka identifikacionog dokumenta bude kasnije od datuma transfera.