SLANJE NOVCA

Da biste izvršili slanje novca neophodno je da posetite neku od poslovnica Moneta-MoneyGram zastupnika.

 

 

Korak 1.

Zaposlenom ćete pokazati Vašu važeću ličnu ispravu i saopštiti:

  • Iznos koji želite da pošaljete
  • Iznos koji želite da pošaljete
  • Ime i prezime osobe kojoj šaljete novac
Korak 2.

Zaposleni će Vas obavestiti o naknadi za iznos koji šaljete i ukoliko ste saglasni, uplatite novac.

 Korak 3. 

Nakon izvršenog slanja, službenik će Vam uručiti overen primerak formulara sa referentnim brojem transakcije koji je potrebno da javite primaocu sa svojim podacima. Osoba kojoj ste poslali novac prilikom preuzimanja novca treba da zna Referentni broj transakcije, ime i prezime pošiljaoca kao i zemlju iz koje je novac poslat.