Dobrodošli na naš web sajt!

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu. Svaki vid korišćenja ove web stranice automatski podrazumeva Vaše prihvatanje ovih Uslova korišćenja.

Ovim Uslovima korišćenja  reguliše se odnos između Vas i platne institucije Moneta Financial Services doo Beograd kao vlasnika ovog web sajta, a koja se primenjuju prilikom svakog Vašeg pristupa ovom sajtu.

Korišćenje ovog web sajta podleže  sledećim Uslovima i pravilima korišćenja:

 1. Sadržaj stranica ovog web sajta namenjen je opštem informisanju i oglašavanju usluge Money Gram brzog transfera novca. Moneta Financial Services d.o.o. Beogradima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa sajta, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.
 2. Tekstovi, upiti i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu web sajta (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.
 3. S obzirom da je sadržaj ovog web sajta namenjen opštem informisanju korisnika naših usluga, korišćenje bilo koje informacije sa ovog web sajta je u potpunosti na Vašu odgovornost. Moneta Financial Services d.o.o. Beograd nastoji da ovim sajtom doprinese dostupnosti podataka i informacija koje su u vezi sa njenim poslovanjem. S tim u vezi, nastoji da svi podaci i informacije koje sadrži ovaj sajt budu tačni, pouzdani i ažurni. Međutim, Moneta Financial Services d.o.o. Beogradneće snositi odgovornost za bilo koju eventualnu štetu koja nastane kao posledica korišćenja podataka i informacija sa ovog sajta. Kako su podaci i informacije koje sadrži ovaj sajt  opšte prirode i ne odnose se na posebne okolnosti, Vaša je odgovornost da se za bliže obaveštavanje o uslovima korišćenja usluga transfera novca obratite nama ili našim zastupnicima, u skladu sa Vašim posebnim zahtevima.
 4. Ovaj web sajt sadrži materijal koji je u našem posedu i licenciran na nas. Taj materijal uključuje, ali nije ograničen na dizajn, formu, izgled, prikaz i grafiku. Reprodukcija istog je zabranjena, osim u skladu sa autorskim pravima, koja su sastavni deo ovih pravila i Uslova korišćenja, u skladu sa važećim propisima.
 5. Neovlašćeno korišćenje ovog web sajta može rezultirati tužbom za naknadu štete i/ili pokretanjem odgovarajućeg sudskog postupka.
 6. Ovaj web sajt može sadržati linkove ka drugim web sajtovima u svrhu omogućavanja vašeg pristupa korisnim informacijama. Istovremeno, Moneta Financial Services doo Beograd ne preuzima nikakvu odgovornost za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih web sajtova.
 7. Bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Moneta Financial Services d.o.o. Beograd nemate pravo da kreirate link ka ovom web sajtu ili ka nekom dokumentu objavljenom na ovom web sajtu.
 8. Moneta Financial Services d.o.o. Beograd je posvećena očuvanju i poštovanju prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, a u svemu u skladu sa dobrim poslovnim običajima i važećim propisima Republike Srbije o čemu se možete detaljnije upoznati na posebnoj stranici našeg web sajta.
 9. Moneta Financial Services doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve posledice koje eventualno mogu proizaći iz toga. Izmene Uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku njihovog objavljivanja.
 10. Moneta Financial Services doo Beograd nastoji da mogućnost nastanka tehničkih problema i smetnji u radu sajta svede na najmanju moguću meru, međutim ne može garantovati da se ovakvi problemi i smetnje neće pojaviti, niti će snositi odgovornost za eventualnu štetu koja u vezi sa time potencijalno može da nastane.
 11. Svako korišćenje web sajta u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Moneta Financial Servces doo Beograd i kršenjem Uslova korišćenja.
 12. Na Uslove korišćenja ovog web sajta, kao i bilo koji spor koji može proizaći iz načina korišćenja ovog web sajta, primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije.

Sadržaj sajta je isključivo informativnog karaktera